Zarząd ogrodu:

1. Kosowska-Dohnal Ewa – Prezes

2. Dziamska Wiesława – Wiceprezes

3. Neyder Bogdan – Wiceprezes ds. technicznych

4. Pogorzelska Kamila  - Skarbnik

5.  Różycka Aldona – Sekretarz

6. Stachowiak Wojciech – Członek Zarządu ds. technicznych

7. Żmudzińska Ewa  – Członek Zarządu

8. Olejniczak Donata – Członek Zarządu

9. Taberski Piotr – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. Łoziński Przemysław – Przewodniczący

2. Nowakowska Maria – Wiceprzewodnicząca

3. Niedrich Elżbieta – Sekretarz

Opiekun strony internetowej:

Ewa Kosowska-Dohnal              rodcamping@gmail.com