Zarząd ogrodu:

1. Neyder Bogdan – Prezes

2. Szewczyk Marcin – Wiceprezes

3. Pogorzelska Kamila  - Skarbnik

4.  Różycka Aldona – Sekretarz

5. Donata Olejniczak – Członek Zarządu

6. Stachowiak Wojciech – Członek Zarządu

7. Taberski Piotr – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. Łoziński Przemysław – Przewodniczący

2. Nowakowska Maria – Wiceprzewodnicząca

3. Dziamska Wiesława – Sekretarz

Opiekun strony internetowej:

Donata Olejniczak              rodcamping@gmail.com