Zarząd ROD uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych na rzecz ROD dokonywać na konto bankowe ROD „CAMPING”
w PBS w Poznaniu, ul. Krzywoustego 3
Nr konta: 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001
Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

Wysokość opłat w 2017 roku

Tytuł wpłaty

Kwota

Kto opłaca

Kto uchwala

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.2

300 zł

nowy działkowiec w roku nabywania prawa do działki

OZ PZD

Podwyższona opłata ogrodowa ponoszona w roku nabycia działki – Statut PZD § 147 pkt.1.1

589 zł

nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki (zwolniony jest działkowiec, który nabył prawo do działki od osoby bliskiej  lub w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD)

Zarząd ROD

Składka członkowska

6 zł

wszyscy członkowie PZD (małżonkowie płacą po 3 zł)

KR PZD

Opłata ogrodowa

1,02 zł

od m²

wszyscy działkowcy

Walne zebranie ROD i KR PZD

Opłata za wywóz śmieci segregowanych 96 zł wszyscy działkowcy Rada Gminy (GOAP)

Opłata na inwestycje i remonty

53,79 zł wszyscy działkowcy Walne zebranie ROD

Opłata za prąd

wg wskazań podlicznika

wszyscy działkowcy

Zarząd ROD

Opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 31.05.2017 r.

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych art. 33.
  2. Statut PZD §§ 149 – 155.
  3. Uchwała nr 11/XI/2016 KR PZD z 15.12.2016 w spr.określenia wysokości i podziału środków z partycypacji
  4. Uchwała Nr 9/XI/2016 KR PZD z 15.12.2016 w spr.wysokości i podziału skł.członkowskiej w PZD
  5. Uchwała zarządu nr 5/2017 z dnia 25.02.2017
  6. Uchwała nr 6/2017 Walnego Zebrania ROD “Camping” z 08.04.2017 w spr. wysokości opłat ogrodowych
  7. Uchwała nr 12/2016 Walnego Zebrania ROD “Camping” z 02.04.2016  partycypacja w inwestycji pn.: wymiana płotu z siatki na betonowy wzdłuż ul. Złotowskiej – w roku 2016 – 46 zł, w roku 2017 – 30 zł
  8. Uchwała nr 8/2017 Walnego Zebrania ROD “Camping” z 08.04.2017 partycypacja w inwestycji pn.: silnik elektryczny napędowy do bramy wjazdowej nr 1 – w roku 2017 – 6,60 zł
  9. Uchwała nr 9/2017 Walnego Zebrania ROD “Camping” z 08.04.2017 partycypacja w inwestycji pn.: wymiana szafek elektrycznych – w roku 2017 – 17,19 zł