Plik do pobrania:

odczyty-październik 2023

zaliczki-2023/2024

Załączone pliki zawierają:
1) informację o wysokości opłaty za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności do 18.11.2023 roku

2) informację o wysokości zaliczki na poczet przewidywanego zużycia prądu za okres poza sezonem letnim – 2023/2024 roku z terminem płatności do 16.12.2023 roku (50% wartości zaliczki) oraz do 24.02.2024 roku (pozostała kwota).
Podstawa prawna:
Uchwała nr 16/2019 Walnego Zebrania z dnia 23 marca 2019  roku w sprawie zaliczkowego poboru opłat za zużycie energii elektrycznej na działkach użytkowanych poza sezonem letnim.

Uwaga!
Nie opłacenie rachunku lub zaliczki za prąd, będzie skutkowało odłączeniem działki od sieci elektrycznej ROD. Ponowne włączenie nastąpi po opłaceniu należności wraz z odsetkami oraz opłaceniu dodatkowych kosztów odłączenia prądu. Ponadto, gdyby z powodu braku pieniędzy na opłacenie faktury ENEA naliczyła odsetki karne, to kwota ta będzie dodatkowo obciążała osoby, które nie uregulowały swoich płatności w terminie.

Komunikat z dnia 24.05.2018r.
W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – “RODO” uprzejmie informujemy, że zaprzestajemy publikowania na stronie internetowej odczytów energii elektrycznej i opłat za prąd dla wszystkich działek.
Działkowcy, którzy chcą by odczyty i opłaty za zużyty prąd były publikowane na stronie internetowej proszeni są o przybycie do biura zarządu w celu złożenia pisemnej zgody na publikowanie danych osobowych.