Komunikat z dnia 24.05.2018r.

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – “RODO” uprzejmie informujemy, że zaprzestajemy publikowania na stronie internetowej odczytów energii elektrycznej i opłat za prąd dla wszystkich działek.

Wobec powyższego Informujemy że:

1. rachunki za prąd można odebrać osobiście w wyznaczonym terminie  w czasie dyżurów członków zarządu. W szczególności dotyczy to działkowców przebywających na działkach całorocznie.

2. nie odebrane rachunki w wyznaczonym terminie będą wysyłane pocztą na adres wskazany w dokumentacji działki.

3. rachunki w kwocie poniżej 5 zł będą do odbioru w biurze w czasie dyżurów członków zarządu do czasu, aż nie zostaną wysłane przy okazji innej korespondencji (np. zaproszenia na walne zebranie, zobowiązania finansowe z tytułu użytkowania działki).

4. działkowcy, którzy chcą by odczyty i opłaty za zużyty prąd były publikowane na stronie internetowej proszeni są o przybycie do biura zarządu w celu złożenia pisemnej zgody na publikowanie danych osobowych.

odczyty_styczeń 2019