Od 1 stycznia 2016 r. działkowców obowiązywać będzie nowy Regulamin ROD,  najważniejsze jego regulacje dotyczą między innymi  następujących tematów:

● Do czego służy działka i czego na niej nie wolno robić;

● W co można wyposażyć działkę, a co jest zabronione;

● Jak zbudować/zmodernizować altanę zgodnie z prawem, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty związane z koniecznością usunięcia nieprawidłowości;

● Jakie sadzić rośliny i gdzie, aby nie być w sprzeczności z przepisami;

● Jakie zwierzęta można hodować na działce:

● Które rośliny można usunąć bez zezwolenia, a które go wymagają oraz gdzie je uzyskać;

● Infrastruktura ogrodowa – czym jest i jak można z niej korzystać;

● Czy można palić ogniska i spalać odpady na działce;

● Kto i kiedy ma prawo wjeżdżać do ogrodu samochodem.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ROD przepisy nowego Regulaminu obowiązują nie tylko działkowców, ale wszystkich przebywających w ogrodzie.

Pełny tekst regulaminu ROD.

Ważne! Przestrzeganie regulaminu można egzekwować na drodze sądowej. Wprawdzie większość sporów sąsiedzkich jest rozwiązywana w ogrodach na drodze polubownych postępowaniach, ale zdarza się, że strony konfliktu idą do sądu. Wówczas podstawą wyroku są właśnie postanowienia regulaminu. Ponadto uporczywe łamanie regulaminu może stanowić przesłankę wypowiedzenia prawa do działki (art. 36 ustawy o ROD).