Świetlica ogrodu ROD “Camping” posiada dużą salę, która może pomieścić ok. 70 osób lub 50 osób, w przypadku,  gdy wypożyczana jest też zastawa stołowa. Obok sali znajduje się kuchnia (wyposażona w kuchenkę do gotowania, lodówki, czajnik, garnki) oraz dwie toalety.

Koszty użyczenia sali w 2024 roku są następujące :

300 zł – opłaca działkowiec wynajmujący świetlicę dla celów prywatnych.

800 zł – opłaca nie działkowiec wynajmujący świetlicę dla celów prywatnych.

kaucja 300 zł- po rozliczeniu kosztów zużycia prądu, wody, ścieków oraz ewentualnych strat, kosztów napraw lub sprzątania, pozostała część jest zwracana wynajmującemu.

Świetlicę można wynająć w okresie od kwietnia do października.

Jak załatwić formalności:

1/ osoby zainteresowane rezerwacją sali wysyłają zapytanie na adres  rodcamping@gmail.com podając następujące informacje: data imprezy, nr działki, imię i nazwisko, nr telefonu. Można też dokonać  rezerwacji osobiście w biurze ROD w godzinach dyżuru zarządu

2/ po uzgodnieniu terminu oraz warunków użyczenia świetlicy należy dokonać wpłaty co najmniej 100 zł na konto ROD “Camping” nr 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001

3/ co najmniej na dwa tygodnie przed datą wynajmu świetlicy, należy wpłacić pełną kwotę opłaty i kaucji do kasy lub na konto bankowe ROD “Camping” oraz podpisać umowę najmu. Nie wykonanie powyższego automatycznie anuluje rezerwację

4/ w dniu odbioru kluczy do świetlicy należy okazać potwierdzenie wpłaty/przelewu opiekunowi świetlicy (odmowa okazania może być podstawą do nie wydania kluczy do świetlicy), następnie opiekun świetlicy spisuje stany liczników energii elektrycznej i wody oraz przekazuje uzgodnione wcześniej wyposażenie

5/ w dniu zwrotu kluczy do świetlicy opiekun świetlicy spisuje stany liczników energii elektrycznej i wody, przejmuje wyposażenie, sprawdza czy nie powstały straty lub szkody i czy sala jest wysprzątana. Na tę okoliczność sporządza protokół

6/ po rozliczeniu kaucji pozostała kwota zostaje zwrócona wynajmującemu na konto bankowe, z którego wcześniej wpłynęły wpłaty. Możliwe jest też odebranie gotówki w kasie ROD w soboty w godz. 10:00 – 13:00.

P6180149P6180148P6180147

DSC_0602

DSC_0607

DSC_0608

DSC_0611

DSC_0614