1. Robek Zbigniew 42
2. Wolniewicz Roman 67
3. Nowak Franciszek 264
4. Krygier Edwin 370
5. Osiewicz Helena 515
6. Obacz Stanisław 623
7. Wętły Włodzimierz 748