Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „CAMPING”

60-184 Poznań, ul. Złotowska 102
Tel.: 61 868 1521

Adres email: rodcamping@gmail.com

Adres do korespondencji:
Rodzinny Ogród Działkowy „CAMPING”
60-953 Poznań – 38
skrytka pocztowa 61

www.rodcamping.pl

Terminy dyżurów zarządu i kasy:

- dwie soboty w miesiącu w godz. 10:00 – 14:00

Konto Bankowe:

Nr konta: 04 9043 1070 2070 0010 0713 0001