Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw – 09.01.2014

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40). Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa.

Obywatelski projekt ustawy o ROD wejdzie w życie z dniem  19 stycznia 2014r. Od tego też czasu działkowcy będą zobowiązani do podejmowania działań zgodnych z jej zapisami. Publikacja nowej ustawy działkowej w Dzienniku Ustaw to kolejny punkt, który jest zwieńczeniem kilkunastomiesięcznej walki działkowców.  Data wejścia w życie nowego prawa dla ogrodów pozostanie z pewnością na długie lata w pamięci wielu działkowców, którzy sami najlepiej wiedzą ile wysiłku musieli włożyć, by projekt gwarantujący dalsze istnienie ogrodów, stał się prawem.

Treść nowej ustawy – kliknij USTAWA O ROD

__________________________________________________________________________________________

Rodzinny Ogród Działkowy “Camping” w Poznaniu  pozostaje jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

W dniu 15.11.2014 r. odbyło się zebranie wszystkich działkowców ROD “Camping” w Poznaniu, korzystających z działek na podstawie prawa do działki.

Celem zwoływanego zebrania było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ROD Camping.

Zebranie odbyło się w I terminie o godz. 10:00 a następnie w II terminie o godz. 11:00. W obu terminach nie stwierdzono wymaganej liczby działkowców do podjęcia uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego.

Co to oznacza dla naszego ogrodu? Odpowiedź znajdziemy w Ustawie z dnia 13.12.2013 o rodzinnych ogrodach działkowych art. 74

1. w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 1 albo 2, Rodzinny Ogród Działkowy “Camping” w Poznaniu  pozostaje jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 1, które prowadzi ten ogród na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Działkowcy korzystający z działek położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego w liczbie stanowiącej co najmniej 1/10 liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego, mogą złożyć wniosek o zwołanie zebrania działkowców w celu przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. Wniosek w formie pisemnej składany jest do zarządu rodzinnego ogrodu działkowego wraz z podpisami działkowców popierających wniosek.

3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego jest obowiązany zwołać zebranie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać złożony nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy od dnia ostatniego zebrania zwołanego w celu, o którym mowa w art. 69 ust. 1.