Szanowni Państwo,

w grudniu 2016r. zarząd opublikował komunikat o następującej treści:

cyt.:”z przykrością stwierdzamy, że  nieprzychylne obecnemu zarządowi osoby ponownie próbują siać zamęt i strach, szczególnie wśród działkowców zamieszkujących na działkach. Dlatego informujemy że:

1) zarząd nie planuje zaproponować walnemu zebraniu uchwały w sprawie wyłączenia prądu w ogrodzie na okres zimowy.

2) zarząd nie zamierza pozbawiać działkowców prądu (z wyjątkiem działek zadłużonych). Powody zamieszkiwania i sytuacje życiowe działkowców są różne i dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

3) zarząd nie zamierza odbierać działek tym , którzy nie mają gdzie mieszkać. Zgodnie z ustawą zamieszkiwanie na działkach jest nielegalne i każdy zarząd ogrodu ma obowiązek zapobiegać temu zjawisku. Ale pozbawienie jedynego miejsca zamieszkania nie zależy od uchwały zarządu tylko ostatecznie należy do sądu i miasta.  Zarząd, w miarę możliwości, będzie raczej wspierał osoby starające się o mieszkanie.

4) odebranie członkostwa w PZD  nie jest równoznaczne z odebraniem działki. Zameldowanie przez członka PZD na działce jest rażącym naruszeniem prawa obowiązującego w PZD – art.12 ustawy o ROD z 13.12.2013r. oraz § 27 statutu PZD, a zatem jest podstawą pozbawienia członkostwa. Ustawa o ROD i statut PZD zobowiązuje zarząd do podjęcia takiej uchwały, bo w ten sposób działa na rzecz  ochrony praw i interesów pozostałych członków PZD posiadających działki w ogrodzie”.

Pomimo tego komunikatu, w sobotę 17.12.br. odbyła się pikieta z udziałem telewizji skierowana przeciw obecnemu zarządowi ROD “Camping”. Poniżej zamieszczamy link do strony z reportażem tvp3. Zachęcamy Państwa do obejrzenia i wyrobienia sobie własnego zdania na temat argumentów i postulatów zgłaszanych przez pikietujących:   www.poznan.tvp.pl/28263467/bunt-dzialkowcow

___________________________________________________________________________________________

Ustawa działkowa opublikowana w Dzienniku Ustaw – 09.01.2014

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia br. opublikowany został w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2014r. poz.40). Tym samym kończą się wszystkie najważniejsze etapy, przez które musiała przejść nowa ustawa działkowa.

Obywatelski projekt ustawy o ROD wejdzie w życie z dniem  19 stycznia 2014r. Od tego też czasu działkowcy będą zobowiązani do podejmowania działań zgodnych z jej zapisami. Publikacja nowej ustawy działkowej w Dzienniku Ustaw to kolejny punkt, który jest zwieńczeniem kilkunastomiesięcznej walki działkowców.  Data wejścia w życie nowego prawa dla ogrodów pozostanie z pewnością na długie lata w pamięci wielu działkowców, którzy sami najlepiej wiedzą ile wysiłku musieli włożyć, by projekt gwarantujący dalsze istnienie ogrodów, stał się prawem.

Treść nowej ustawy – kliknij USTAWA O ROD

__________________________________________________________________________________________

Rodzinny Ogród Działkowy “Camping” w Poznaniu  pozostaje jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

W dniu 15.11.2014 r. odbyło się zebranie wszystkich działkowców ROD “Camping” w Poznaniu, korzystających z działek na podstawie prawa do działki.

Celem zwoływanego zebrania było przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło ROD Camping.

Zebranie odbyło się w I terminie o godz. 10:00 a następnie w II terminie o godz. 11:00. W obu terminach nie stwierdzono wymaganej liczby działkowców do podjęcia uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego.

Co to oznacza dla naszego ogrodu? Odpowiedź znajdziemy w Ustawie z dnia 13.12.2013 o rodzinnych ogrodach działkowych art. 74

1. w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt. 1 albo 2, Rodzinny Ogród Działkowy “Camping” w Poznaniu  pozostaje jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Ogrodowego PZD, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 1, które prowadzi ten ogród na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Działkowcy korzystający z działek położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego w liczbie stanowiącej co najmniej 1/10 liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego, mogą złożyć wniosek o zwołanie zebrania działkowców w celu przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. Wniosek w formie pisemnej składany jest do zarządu rodzinnego ogrodu działkowego wraz z podpisami działkowców popierających wniosek.

3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego jest obowiązany zwołać zebranie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać złożony nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy od dnia ostatniego zebrania zwołanego w celu, o którym mowa w art. 69 ust. 1.