1. Deklaracja czlonkowska

2. Umowa przeniesienia praw do działki

3. Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki

4. Wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki

5. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku Pobierz wniosek

6. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu Pobierz wniosek