1. Deklaracja czlonkowska

2. Umowa przeniesienia prawa do działki wraz z wnioskiem do zarządu o zatwierdzenie umowy

3. Wniosek małżonka o ustanowienie prawa do działki

4. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku Pobierz wniosek

5. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu Pobierz wniosek

6. RODO – zgoda na przetwarzanie danych

7. Oświadczenie dot. szamba